ยินดีต้อนรับ: บุคคลทั่วไป / ผู้เยี่ยมชม

### วันที่ปัจจุบัน
### วันที่เปิดให้เริ่มจอง Kiosk
### วันหยุดไม่สามารถจอง Kiosk ได้
### วันที่ผู้ค้าได้ทำการจอง Kiosk แล้ว
ผู้ค้าสามารถคลิ๊กที่ปฏิทินเพื่อทำการจอง Kiosk ได้ทันที
ประกาศ

 

 

เปิดจองรอบขายตามวันในปฏิทิน เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครผู้ค้าสามารถสมัครผ่านเว๊บไซต์และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ศูนย์บริหารอาคาร ชั้น G อาคาร A ในวันและเวลาทำการ โทร. 02-140-1118 และ Call Center 02-140-1234 โปรแกรมรองรับ Internet Explorer ในการ Print (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หลัง 10:00 น.)

 
**ประกาศ**
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ทางศูนย์ฯ มีการเปิดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า โดยเริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 
**ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63
ของดการขายวันที่ 3 ก.ค 63
เนื่องจากมีกิจกรรมภายในกลุ่ม
 
 

 

Ma-Get@EnCo

About Us

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานและร้านค้าให้เช่าแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มปตท. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งบริษัทชั้นนำในกลุ่มพลังงานของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทผู้เช่ามากกว่า 20 บริษัท ผู้ใช้อาคารมากกว่า 4,000 คน มีอาคารสำนักงาน 2 อาคาร (อาคาร A จำนวน 36 ชั้น และอาคาร B จำนวน 25 ชั้น) อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร (อาคาร C จำนวน 8 ชั้น) และอาคารจอดรถ 2 อาคาร (อาคาร E และ F อาคารละ 10 ชั้น)

 

 

Ma-Get @EnCo เป็นแหล่งรวมร้านค้าและแผงร้านค้าย่อย ตลาดนัดติดแอร์แหล่งช้อปปิ้งของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บนชั้น 3 อาคาร C 

 


HTML tutorial