ยินดีต้อนรับ: บุคคลทั่วไป / ผู้เยี่ยมชม

### วันที่ปัจจุบัน
### วันที่เปิดให้เริ่มจอง Kiosk
### วันหยุดไม่สามารถจอง Kiosk ได้
### วันที่ผู้ค้าได้ทำการจอง Kiosk แล้ว
ผู้ค้าสามารถคลิ๊กที่ปฏิทินเพื่อทำการจอง Kiosk ได้ทันที
ประกาศ

 

 

เปิดจองรอบขายตามวันในปฏิทิน เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครผู้ค้าสามารถสมัครผ่านเว๊บไซต์และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ศูนย์บริหารอาคาร ชั้น G อาคาร A ในวันและเวลาทำการ โทร. 02-140-1118 และ Call Center 02-140-1234 โปรแกรมรองรับ Internet Explorer ในการ Print (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หลัง 10:00 น.)

 
**ประกาศ**
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ทางศูนย์ฯ มีการเปิดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า โดยเริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 
**ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63
ของดการขายวันที่ 3 ก.ค 63
เนื่องจากมีกิจกรรมภายในกลุ่ม
 
 

 

Ma-Get@EnCo

ข้อมูลสมาชิก

รหัสผู้ค้า :
หมายเลขบัตรประชาชน : *
ชื่อ-นามสกุล : *
ประเภทสินค้า : *
ประเภทสินค้าย่อย : *
Username : *
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน :
รูปผู้ค้า :
* *
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
เบอร์มือถือ : *
แฟ๊กซ์ :
อีเมล์ :
ไฟล์แนบ :