ยินดีต้อนรับ: บุคคลทั่วไป / ผู้เยี่ยมชม

### วันที่ปัจจุบัน
### วันที่เปิดให้เริ่มจอง Kiosk
### วันหยุดไม่สามารถจอง Kiosk ได้
### วันที่ผู้ค้าได้ทำการจอง Kiosk แล้ว
ผู้ค้าสามารถคลิ๊กที่ปฏิทินเพื่อทำการจอง Kiosk ได้ทันที
ประกาศ

 

เปิดจองรอบขายตามวันในปฏิทิน เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครผู้ค้าสามา
 
รถสมัครผ่านเว๊บไซต์และนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่ายผู้ค้า 2 รูป และรูปถ่ายสินค้า) ที่ศูนย์บริหารอาคาร ชั้น G อาคาร A ในวันและเวลาทำการโทร. 02-140-1118 และ Call Center 02-140-1234โปรแกรมรองรับ Internet Explorer ในการ Print
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หลัง 10:00 น.)
 

*ประกาศ*

 

กรณีที่ผู้ค้าท่านใดมีการจองหลังจากวันที่เปิดจอง รบกวนโทรมาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงินทุกครั้ง

 

**กรณีผู้ค้าที่จองเดือนอื่นที่ไม่ไช่เดือนที่เปิดจอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ และไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

 

Ma-Get@EnCo

หน้าหลัก