MENU
บริการของ EnCo
พื้นที่อาคารสำนักงานและร้านค้า

Space for Office
อาคารสำนักงานในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงานเกรด A มีรายละเอียดดังนี้

อาคาร A
  • มีความสูง 36 ชั้น
  • ความสูงจากพื้นถึงเพดาน (Floor to ceiling) ในชั้น Typical floor  2.8 เมตร 
  • พื้นที่สำนักงานมีขนาด 1,500 - 2,800 ตารางเมตรต่อชั้น สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
อาคาร B
  • มีความสูง 25 ชั้น
  • ความสูงจากพื้นถึงเพดาน (Floor to ceiling) ในชั้น Typical floor  2.7 เมตร 
  • พื้นที่สำนักงานแต่ละชั้นมีขนาด 1,100 - 2,000 ตารางเมตรต่อชั้น สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้เช่า แม้อยู่ในอาคารสูงก็สามารถรับอากาศบริสุทธิ์ได้ ทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบาย และสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าได้ด้วยระบบวิศวกรรมที่ทันสมัยดังนี้
ระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย CO2 Sensor
ช่วยควบคุมให้การเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าภายในพื้นที่มีปริมาณที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศแต่ละชั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ผนังกระจกอาคาร
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้โดยรอบ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ มีส่วนช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลง อีกทั้งยังเป็นกระจก 2 ชั้นที่บรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ตรงกลาง (Insulated Glass Units : IGU) ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร ซึ่งเป็นภาระของระบบปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศที่ใช้แล้ว
อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้าสู่อาคารจะถูกทำให้เย็นลงด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศระบายทิ้งที่ยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ ก่อนที่จะลดอุณหภูมิและความชื้นลงแล้วจ่ายเข้าสู่พื้นที่ อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้ามานั้นจึงไม่เป็นภาระของระบบปรับอากาศภายในชั้นของผู้เช่า
ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณลมจ่าย (Variable Air Volume)
ควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ด้วยการปรับปริมาณลม ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานมอเตอร์พัดลมของเครื่องส่งลมเย็นลงได้ อีกทั้งการติดตั้ง Temperature sensor ที่ทำงานคู่กับ VAV Box ให้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ภายในชั้นนั้นทำให้การควบคุมอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ทำได้ดีกว่าระบบทั่วๆไป
Office & Retail
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1, 10 อาคาร A และชั้น 1, 12 และ 16-17 อาคาร B
Tel 0-2537-3388
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ชั้น 3 อาคาร A
Tel 0-2140-1500
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 อาคาร A
Tel 0-2140-1555
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1, 3,10, 14-18 อาคาร A
Tel 0-2265-8400
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 4 อาคาร A
Tel 0-2558-7300
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ชั้น 4 - 5 อาคาร A และชั้น 4 อาคาร B
Tel 0-2140-2000
บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6,7, 19-36 อาคาร A, ชั้น 18 อาคาร B
Tel 0-2537-4000
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
อาคาร A ชั้น 8
Tel 0-2791-2400
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ชั้น 8 อาคาร A
Tel 02-1403700
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
ชั้น 8 - 9 อาคาร A
Tel 0-2140-4488
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8, 11 -12 อาคาร A
Tel 0-2797-2999, 0-2299-0000
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ชั้น 10 อาคาร A
Tel 0-2140-3151
กระทรวงพลังงาน
ชั้น 3, 11, 14-15, 22 -25 อาคาร B
Tel 0-2140-7000
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร B
Tel 0-2140-4600
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 – 10 อาคาร B
Tel 0-2765-7000
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคาร B
Tel 0-2537-0440
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรด้านปิโตรเลียม
ชั้น 11 อาคาร B
Tel 0-2936-5185-89
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ชั้น 11 อาคาร B
Tel 0-2794-6068
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคาร B
Tel 02-196-5959
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
ชั้น 14 อาคาร B
Tel 0-2140-4800
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
ชั้น 14 อาคาร B
Tel 0-2140-3555
กรมธุรกิจพลังงาน
ชั้น 19 – 20 อาคาร B
Tel 0-2794-4000
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชั้น 21 – 22 อาคาร B
Tel 0-2794-3000
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
-
Tel 0-2140-3500
ตลาดนัดติดแอร์ (EnCo Kiosk)
EnCo Kiosk is located on 3rd Floor, Building C with approximately 40 shops.        
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร World Food ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร C สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 1,000 ที่นั่ง จำหน่ายเมนูอาหารหลากหลาย เช่น ประเภทข้าวราดแกง ประเภทก๋วยเตี๋ยว ประเภทอาหารตามสั่ง ประเภทขนมหวาน ประเภทผลไม้ ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทอื่นๆ บริการเสิร์ฟพร้อมบริการรับจัดเลี้ยง ติดต่อสอบถามหรือสั่งอาหารได้ที่ โทรศัพท์ 08-1422-7797
 
Top