หน้าแรก

ENERGY COMPLEX

EnCo Energy Saving

ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา

พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบลิฟต์ควบคุมจุดหมาย

ข่าวและกิจกรรม

EnCo เชิญชวนท่านร่วมหล่อเทียนพ...

ร้านดีบอกต่อ รับสมัครขายอาหารใ...

PRISM ขอเรียนเชิญพนักงานกลุ่ม ...

Meeting Room

The Synergy Hall

Banquet Room

Executive LoungeVisitor : 2899024 Count

Welcome to Energy Complex (EnCo) website. Energy Complex has been developed by Energy Complex Co., Ltd. (EnCo), a subsidiary of PTT public Company Limited, with approximately 300,000 square meters of construction area to house PTT’s subsidiaries and the Ministry of Energy.

Please wait....